جزییات افزونه

IB/PER/002
شماره افزونه
IB/PER/002
موسسه دارنده
کد موسسه
FJI049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
February 20, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
187003.1
آرایه‌بندی
جنس
Ipomoea
گونه
نام علمی
Ipomoea batatas (L.) Lam. ipomoea batatas (L.) Lam.
نام محصول ارائه شده
Sweet_Potato
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
187003.1 PER001
نام افزونه
Sweet_Potato
شناسه دیگر
IB/PR/02 FJI049
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:974cf99c-39df-47d4-97ab-629ae851b3a6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 December 2018
ایجاد شد
1 November 2016