جزییات افزونه

NC000031
شماره افزونه
NC000031
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
20 July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
محصول
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
CIAM81031 ESP119
شماره جمع‌آوری
81031
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81031
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, La Coruña, Muxia, Merexo,Moraime
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۱۰۰۵۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۹٫۱۷۶۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۸٫۱۷٫۶۹۹٫۸۱۱٫۳۱۳٫۷۱۵٫۴۱۵٫۸۱۵۱۲٫۹۱۰٫۴۸٫۶
میانگین دما [°C]۱۰٫۴۱۰٫۲۱۱٫۹۱۳٫۱۱۴٫۵۱۶٫۹۱۸٫۷۱۹٫۲۱۸۱۶۱۳۱۱٫۱
بیشینه دما [°C]۱۲٫۸۱۲٫۹۱۴٫۹۱۶٫۴۱۷٫۷۲۰٫۳۲۲۲۲٫۶۲۱٫۲۱۹٫۱۱۵٫۶۱۳٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۱۲۸۰۹۸۶۳۷۱۴۳۲۶۴۳۶۹۹۶۱۴۰۱۳۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۷٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۰٫۵
بارش سالانه [mm]
۹۷۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۸۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:98400032-5648-4708-9848-a251ecfeebe3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد