جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

GUMP-TI00155
شماره افزونه
GUMP-TI00155
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
26 March 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903357
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium incarnatum L.
محصول
Carnation clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903357 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903357 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2000-0948
نام افزونه
RED
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
S-2000-0948
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:985d07a1-5537-4694-b173-070fa81f885c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد