جزییات افزونه

AzGR-5145
شماره افزونه
AzGR-5145
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 30, 1966
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus caucasica K.Koch.
نام محصول ارائه شده
hawthorn
نامهای افزونه
نام افزونه
Yalanchi mukhtelif yarpag yemishan
شناسه دیگر
azeDER-263 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-263 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-263
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 30, 1966
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-263
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:98b128d3-22c8-4e6c-ada2-37354305f564
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016