جزییات افزونه

UN0900039
شماره افزونه
UN0900039
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1975
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
محصول
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Afganistanskii 255925
شماره جمع‌آوری
01805
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
01805
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:992a4d64-199d-4259-a23c-d9af07cf3b39
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد