جزییات افزونه

MNE00050
شماره افزونه
MNE00050
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
10 August 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus domestica L.
نام محصول ارائه شده
plum
نامهای افزونه
نام افزونه
Ranica
شماره جمع‌آوری
IJ6-2-63
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 2009
منبع جمع‌آوری
علفزار
شماره جمع‌آوری
IJ6-2-63
موقعیت محل جمع‌آوری
Rozaje Bac
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۸۸۵۵۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۰٫۲۸۶۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۰۸۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۶‎−۴٫۳‎−۰٫۸۲٫۵۶٫۷۹٫۹۱۱٫۶۱۱٫۵۸٫۶۴٫۶‎−۰٫۱‎−۳٫۷
میانگین دما [°C]‎−۲٫۵‎−۰٫۷۳٫۴۷٫۱۱۱٫۶۱۴٫۹۱۷۱۷٫۱۱۳٫۹۹٫۱۳٫۲‎−۰٫۸
بیشینه دما [°C]۰٫۷۲٫۹۷٫۶۱۱٫۷۱۶٫۵۱۹٫۹۲۲٫۵۲۲٫۷۱۹٫۱۱۳٫۶۶٫۵۲٫۱
بارش ماهانه [mm]۸۷۷۷۷۹۸۵۱۰۰۸۴۷۳۶۹۷۹۹۱۱۱۰۱۰۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۳٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۳۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۰۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۲۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9b5fed27-ee72-4ddd-9d79-1b04be0bf02e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴