جزییات افزونه

ROM002:14962
شماره افزونه
ROM002:14962
کد موسسه
ROM002
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L. subsp. communis var. indica
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
شناسه دیگر
85 ROM002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1978
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9bf292d9-8db3-49e6-8124-9e0f078a2d41
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد