جزییات افزونه

24246
شماره افزونه
24246
کد موسسه
ISR002
تاریخ اکتساب
24 May 2011
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
Prfe0101260411
توضیحات
ישוב רימונים
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 April 2011
منبع جمع‌آوری
بوته‌زار
شماره جمع‌آوری
Prfe0101260411
موقعیت محل جمع‌آوری
Samaria Desert
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Ofra Friedmann
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۱٫۹۳۱۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۳۴۲۷۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۵۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۶٫۲۶٫۵۷٫۷۱۰٫۵۱۴٫۳۱۷۱۸٫۸۱۹٫۵۱۷٫۹۱۵٫۴۱۲۸
میانگین دما [°C]۱۰٫۵۱۱٫۱۱۳٫۱۱۷۲۱٫۴۲۴۲۵٫۴۲۵٫۸۲۴٫۳۲۱٫۹۱۷٫۵۱۲٫۵
بیشینه دما [°C]۱۴٫۸۱۵٫۷۱۸٫۶۲۳٫۵۲۸٫۶۳۰٫۹۳۲٫۱۳۲٫۲۳۰٫۷۲۸٫۵۲۳۱۷
بارش ماهانه [mm]۹۸۷۹۶۴۱۶۴۸۵۱۸۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۸٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۵٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۶٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۱٫۳
بارش سالانه [mm]
۴۰۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۶۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c0df00b-f54d-43f2-9ec3-4088e9c4d1a0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016