جزییات افزونه

GUMP-TP00133
شماره افزونه
GUMP-TP00133
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CZE018
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903389
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903389 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903389 AUT001
نام افزونه
Beskyd
شماره جمع‌آوری
S-2002-0154
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0154
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c38b61b-1334-4138-8734-bebfc7266f1d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد