جزییات افزونه

GUMP-LM00205
شماره افزونه
GUMP-LM00205
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
26 June 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
ITRA-008-E99
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
محصول
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ITRA-008-E99 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
ITRA-008-E99 AUT001
نام افزونه
Barzini
شماره جمع‌آوری
G 7535
توضیحات
Standard sample,:for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 7535
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c59731e-759b-44dd-941a-af890825c0aa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد