جزییات افزونه

MNE00031
شماره افزونه
MNE00031
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
9 October 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Malus
گونه
نام علمی
Malus domestica Borkh.
Crop
Apple
محصول
apple
نامهای افزونه
نام افزونه
Tvrdljaja
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-31
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 2009
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-31
موقعیت محل جمع‌آوری
Berane Lagatore
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۹۱۳۶۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۹٫۹۷۹۷۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۰۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۴٫۹‎−۳٫۴۰٫۱۳٫۴۷٫۶۱۰٫۹۱۲٫۷۱۲٫۵۹٫۵۵٫۴۰٫۷‎−۲٫۸
میانگین دما [°C]‎−۱٫۶۰٫۳۴٫۵۸٫۱۱۲٫۷۱۶۱۸٫۳۱۸٫۲۱۴٫۹۱۰٫۱۴٫۲۰٫۲
بیشینه دما [°C]۱٫۷۴٫۲۸٫۹۱۲٫۹۱۷٫۸۲۱٫۲۲۳٫۹۲۴۲۰٫۴۱۴٫۸۷٫۷۳٫۲
بارش ماهانه [mm]۹۸۸۸۸۷۹۳۱۰۱۸۴۷۱۷۰۸۷۱۰۳۱۲۵۱۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۴٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۴٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۲۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۲۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۹۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9d5198ab-809b-4468-bf95-a32edb19df55
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴