جزییات افزونه

DEU455-126
شماره افزونه
DEU455-126
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
محصول
wine grape
نامهای افزونه
نام افزونه
ORANGETRAUBE
توضیحات
ACCENAME
true name
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9da5d821-09f9-4907-ad00-e4fc680476bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴