جزییات افزونه

10T03
شماره افزونه
10T03
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia tetrasperma (L.)Schreb.
نام محصول ارائه شده
vetch
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 29, 1990
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Syunik. From Srashen to Shikahogh;field under wheat
ارتفاع محل جمع‌آوری
980
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9e84a2e8-bfe2-43d7-8a00-bcff7a118852
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد