جزییات افزونه

FA1
شماره افزونه
FA1
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INRA
شماره افزونه اهداکننده
35IS
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena fatua var. fatua
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
oats
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
35IS
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9ea47347-b69f-4a89-903b-0bff0387d108
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد