جزییات افزونه

FA1
شماره افزونه
FA1
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INRA
شماره افزونه اهداکننده
35IS
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena fatua var. fatua
Crop
Oat
محصول
oats
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
35IS
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9ea47347-b69f-4a89-903b-0bff0387d108
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد