جزییات افزونه

01C0101066
شماره افزونه
01C0101066
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
S-Ukrajinka(=S-LV Banatka from UKR)
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Ucrainca 246
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9f5d859d-8507-45ba-8964-f987bd5aca8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد