جزییات افزونه

01C0101066
شماره افزونه
01C0101066
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
S-Ukrajinka(=S-LV Banatka from UKR)
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Ucrainca 246
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9f5d859d-8507-45ba-8964-f987bd5aca8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد