جزییات افزونه

3086
شماره افزونه
3086
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
August 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
VT008/83
نام افزونه
MELISSA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT008/83
موقعیت محل جمع‌آوری
HANIA-SKAFI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۳۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a1bd9f03-8b2f-47d1-90ca-11c9a639fe41
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد