جزییات افزونه

AzGR-4314
شماره افزونه
AzGR-4314
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Saponaria
گونه
نام علمی
Saponaria officinalis L.
نام محصول ارائه شده
soapwort
نامهای افزونه
نام افزونه
Derman sabunotu
شناسه دیگر
DERMAN-65 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-65 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-65
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1968
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-65
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a22e86dd-2b5c-4fd9-9044-6061892d3aa1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016