جزییات افزونه

IWS 001 002 000 820
شماره افزونه
IWS 001 002 000 820
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC02010, Acc. TS01
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops speltoides
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC02010, Acc. TS01
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a2dc8ff5-bc3d-4165-b56d-be32f8fb6da8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد