جزییات افزونه

IWS 001 002 000 820
شماره افزونه
IWS 001 002 000 820
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC02010, Acc. TS01
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops speltoides
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC02010, Acc. TS01
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a2dc8ff5-bc3d-4165-b56d-be32f8fb6da8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد