جزییات افزونه

NC003665
شماره افزونه
NC003665
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 22, 1977
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGE000223 ESP004
نام افزونه
FRANCE DEA
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a2e4f682-0b1c-45f1-a19f-936580cf6cd3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد