جزییات افزونه

2003-VAC-UL-1
شماره افزونه
2003-VAC-UL-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Botanical Garden
شماره افزونه اهداکننده
2002-048
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vaccinium
نام علمی
Vaccinium uliginosum L.
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
2002-048 FIN026
شماره افزونه اهداکننده
2002-048 FIN026
شناسه دیگر
A3000145 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a3538bb9-d0a9-416b-9ea9-0cac99a37228
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد