جزییات افزونه

IWS 001 007 000 840
شماره افزونه
IWS 001 007 000 840
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01916
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01916
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a3b8abff-10b5-48ed-9bee-0bbbb10f68a4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد