جزییات افزونه

01C0107706
شماره افزونه
01C0107706
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Kyzyl Bidai
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a3e9c69f-9a83-43d1-a912-2192c0a9574a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
16 May 2017