جزییات افزونه

NO-01-0688-2010
شماره افزونه
NO-01-0688-2010
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU022
تاریخ اکتساب
2010
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus retroflexus L.
نام محصول ارائه شده
zur
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NO-01-0688-2010
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2010
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NO-01-0688-2010
موقعیت محل جمع‌آوری
Brandenburg; Potsdam-Mittelmark
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a3ec002a-7f6c-4114-806f-d81bf8b0e866
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016