جزییات افزونه

1
شماره افزونه
1
کد موسسه
GRC005
تاریخ اکتساب
July 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops triuncialis L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
SAKKOTRYPI
شماره جمع‌آوری
GR001/81
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
GR001/81
موقعیت محل جمع‌آوری
HALKIDIKI-KRINI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Greek Genebank, Agricultural Research Center of Macedonia and Thrace, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۴۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a4cc8ed5-d963-42a5-88f2-21fbf7bab8d4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد