جزییات افزونه

2003-SAL-PR-1
شماره افزونه
2003-SAL-PR-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Ministère de l'environnement, Direction de la recherche et affaires économiques et internationales
شماره افزونه اهداکننده
850
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Salvia
گونه
نام علمی
Salvia pratensis L.
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
850 FRA230
شماره افزونه اهداکننده
850 FRA230
شناسه دیگر
A3000120 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a565309e-1620-4dc6-a620-6e57a1a4b910
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد