جزییات افزونه

03C0700011
شماره افزونه
03C0700011
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2015
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
S-Svalofs Seger
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
oat
نامهای افزونه
نام افزونه
Taborsky
نام افزونه
Slapský Táborák
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a59f6884-f0d3-476b-b832-6b17a48a329b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد