جزییات افزونه

773
شماره افزونه
773
کد موسسه
BEL098
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys vivax 'aureocaulis'
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
'Aureocaulis'
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a6cb1999-9601-4e9e-8f62-2e4c79c3b5d0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014