جزییات افزونه

01C0106652
شماره افزونه
01C0106652
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
D-10-65 Egemen
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a732ffac-9211-4490-a587-9b4e6531dd3f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد