جزییات افزونه

NC000066
شماره افزونه
NC000066
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
20 July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
محصول
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
BGE005854 ESP004
شناسه دیگر
CIAM81066 ESP119
شماره جمع‌آوری
81066
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81066
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Lugo, Begonte, Pacios
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۱۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۶۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۱۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۵۴٫۴۶٫۱۶٫۵۹٫۲۱۱٫۷۱۳٫۸۱۴٫۲۱۲٫۴۹٫۵۵٫۶۳٫۹
میانگین دما [°C]۷٫۲۸٫۲۱۰۱۰٫۷۱۳٫۵۱۶٫۳۱۸٫۵۱۹۱۶٫۹۱۳٫۵۹٫۴۷٫۶
بیشینه دما [°C]۱۰٫۹۱۲۱۳٫۹۱۵۱۷٫۹۲۱۲۳٫۳۲۴۲۱٫۵۱۷٫۵۱۳٫۲۱۱٫۳
بارش ماهانه [mm]۱۱۷۱۰۶۱۰۴۸۶۷۷۵۳۳۳۴۰۶۹۱۰۶۱۳۳۱۴۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۱٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۶۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۹۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a75494e2-0b01-41df-8111-a34cbeaa224a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد