جزییات افزونه

GUMP-LM00033
شماره افزونه
GUMP-LM00033
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
20 March 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU006
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906065
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906065 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906065 AUT001
نام افزونه
Sansibar
شماره جمع‌آوری
S-2002-1186
توضیحات
for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-1186
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a79f3a4a-cae5-4ae9-bd91-1ff568a3eb5d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد