جزییات افزونه

W6 18609
شماره افزونه
W6 18609
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lupinus
گونه
نام علمی
Lupinus mutabilis Sweet
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
W6 18609 USA126
نام افزونه
W6 18609
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1996
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
موقعیت محل جمع‌آوری
Seed purchased in market in city of Huancayo.
ارتفاع محل جمع‌آوری
2432
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a815e5c6-af29-46b1-bacf-8a78586a40ee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد