جزییات افزونه

PI 331460
شماره افزونه
PI 331460
کد موسسه
USA049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
12 July 1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
نام علمی
Gossypium hirsutum L.
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Mahe Is. Victoria
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۶۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۵٫۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۷۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۳۲۲٫۳۲۲٫۲۲۲٫۶۲۲٫۱۲۲٫۲۲۲٫۲
میانگین دما [°C]۲۴٫۷۲۵٫۳۲۵٫۵۲۵٫۹۲۵٫۶۲۵۲۴۲۳٫۹۲۴٫۴۲۴٫۴۲۴٫۷۲۴٫۵
بیشینه دما [°C]۲۶٫۸۲۷٫۵۲۷٫۹۲۸٫۴۲۷٫۹۲۶٫۸۲۵٫۷۲۵٫۷۲۶٫۳۲۶٫۸۲۷٫۳۲۶٫۷
بارش ماهانه [mm]۳۸۴۲۹۲۲۰۶۱۹۶۱۴۹۷۸۷۰۹۰۱۳۶۱۷۹۲۰۵۲۹۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۴٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۶٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۸۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۷۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۳۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۵۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۹۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a995317a-549b-4254-b25c-cb0be36dc5a8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد