جزییات افزونه

25581
شماره افزونه
25581
کد موسسه
ISR002
تاریخ اکتساب
29 April 2013
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
Prfe0302050413
توضیحات
ליד צומת דיר נזם, ליד בית אריה
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 April 2013
منبع جمع‌آوری
باغستان
شماره جمع‌آوری
Prfe0302050413
موقعیت محل جمع‌آوری
Samaria Mountains
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Ofra Friedmann
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۲٫۰۰۶۱۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۰۴۹۱۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۹۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۷٫۳۷٫۵۸٫۴۱۱۱۴٫۸۱۷٫۴۱۹٫۵۲۰٫۲۱۸٫۶۱۶٫۲۱۲٫۹۹٫۲
میانگین دما [°C]۱۱٫۸۱۲٫۳۱۳٫۹۱۷٫۲۲۱٫۵۲۳٫۸۲۵٫۵۲۵٫۹۲۴٫۵۲۲٫۴۱۸٫۵۱۳٫۹
بیشینه دما [°C]۱۶٫۳۱۷٫۱۱۹٫۴۲۳٫۵۲۸٫۲۳۰٫۲۳۱٫۵۳۱٫۸۳۰٫۴۲۸٫۷۲۴٫۱۱۸٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۳۸۱۰۲۷۳۱۸۴۱۳۷۳۱۱۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۹٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۵
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۷٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۲٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۴۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۱۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:aaa5976d-0aa4-481f-804a-00b98e9da152
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016