جزییات افزونه

MAP00971
شماره افزونه
MAP00971
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 28, 2000
منبع جمع‌آوری
هرز، توزیع شده یا زیستگاه خودرو
موقعیت محل جمع‌آوری
Slatina
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
45.683333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
17.7
ارتفاع محل جمع‌آوری
150
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-3.6-1.81.45.39.613.114.413.710.76.42.0-1.6
میانگین دما [°C]-0.51.86.410.715.318.820.619.916.711.65.41.3
بیشینه دما [°C]2.65.411.316.221.124.626.826.322.816.79.04.2
بارش ماهانه [mm]46.046.043.065.075.0100.077.071.059.056.074.063.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
10.7
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
73.4
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
26.8
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-3.6
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
30.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
18.2
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
2.5
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
19.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
0.8
بارش سالانه [mm]
775.0
بارش گرمترین ماه [mm]
100.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
43.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
24.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
252.0
بارش خشکترین ماه [mm]
135.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
248.0
بارش سردترین منطقه [mm]
155.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ac84abff-72f8-4f05-99e5-ef02cb439a8d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد