جزییات افزونه

GBK-005070
شماره افزونه
GBK-005070
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
KAH/74
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L.
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 January 1989
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Machakos
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:acc3d90b-d996-4146-96c8-f7cfc2fe09bf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 January 2019
ایجاد شد
13 July 2018