جزییات افزونه

ISC 45
شماره افزونه
ISC 45
کد موسسه
ITA385
تاریخ اکتساب
1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
5269
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. subsp. dicoccon (Schrank) Thell.
نام محصول ارائه شده
emmer wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
5269 ITA004
شناسه دیگر
PI 094615 USA138
شماره افزونه اهداکننده
5269 ITA004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ad9c8b0c-de67-45e7-9503-11c8f4e072d2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016