جزییات افزونه

AzGR-4300
شماره افزونه
AzGR-4300
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
13 July 1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Tamus
گونه
نام علمی
Tamus communis L.
نام محصول ارائه شده
black brynoy
نامهای افزونه
نام افزونه
Adi dilizeher
شناسه دیگر
DERMAN-38 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-38 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-38
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 July 1968
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-38
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:aebcff2c-f1db-4f43-b90a-42a20f44b83c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016