جزییات افزونه

GR 30
شماره افزونه
GR 30
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 1, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
792973
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Agrostis
نام علمی
Agrostis gigantea Roth
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
792973 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
792973 DEU273
شناسه دیگر
WIR 30406 RUS001
شناسه دیگر
792973 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Tscheljabinsker Gebiet
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
55.166667
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
61.4
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-19.7-18.9-11.6-0.75.811.013.610.85.7-1.3-9.8-15.9
میانگین دما [°C]-15.8-14.4-6.84.512.117.219.316.611.02.5-6.4-12.3
بیشینه دما [°C]-11.8-9.9-1.99.718.523.425.022.416.36.4-2.9-8.7
بارش ماهانه [mm]20.016.015.027.044.060.090.055.039.037.027.024.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
2.3
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.2
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
124.8
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
25.0
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-19.7
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
44.7
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
17.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
-12.4
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
17.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-14.2
بارش سالانه [mm]
454.0
بارش گرمترین ماه [mm]
90.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
15.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
55.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
205.0
بارش خشکترین ماه [mm]
51.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
205.0
بارش سردترین منطقه [mm]
60.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:aec1d163-8055-4cd0-ae7f-b467e3677da4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد