جزییات افزونه

BVAL-610127
شماره افزونه
BVAL-610127
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNr. 009
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris
نام محصول ارائه شده
kidney bean
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
6d
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 1982
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
6d
موقعیت محل جمع‌آوری
Mettersdorf
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
46.8
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
15.7
ارتفاع محل جمع‌آوری
281
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-5.8-4.6-0.73.78.411.813.312.69.14.60.3-3.2
میانگین دما [°C]-2-0.24.49.214.117.519.418.514.99.63.9
بیشینه دما [°C]1.84.39.614.819.923.225.524.520.714.67.53.2
بارش ماهانه [mm]394050639311611810884777354
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
9.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
10
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
74.5
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
25.5
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-5.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
31.3
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
18.4
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
0.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
18.4
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-0.8
بارش سالانه [mm]
915
بارش گرمترین ماه [mm]
118
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
39
بارش فصلی (ضریب انحراف)
35
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
342
بارش خشکترین ماه [mm]
129
بارش گرمترین منطقه [mm]
342
بارش سردترین منطقه [mm]
133

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:af1a3da5-a165-46f5-9829-208076151e65
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد