جزییات افزونه

GBK-035726
شماره افزونه
GBK-035726
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
TK-BP-2408
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L. var. glp-1051
نام محصول ارائه شده
Common Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1978
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b01a4606-8b39-48c6-971b-a73a512fbbf2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 July 2018
ایجاد شد
13 July 2018