جزییات افزونه

2003-GIN-BI-1
شماره افزونه
2003-GIN-BI-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
73
آرایه‌بندی
جنس
Ginkgo
گونه
نام علمی
Ginkgo biloba L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
73
شناسه دیگر
A3000155 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b0f77f40-cebb-4c31-9441-1c6750a4d16f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد