جزییات افزونه

CR 42
شماره افزونه
CR 42
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
February 18, 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هیبرید
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
شماره افزونه اهداکننده
865443
آرایه‌بندی
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica hybride
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
865443 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
865443 DEU273
نام افزونه
St. 2500
شناسه دیگر
865443 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b188e3d4-f02f-415d-9111-da4232f00a50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد