جزییات افزونه

GUMP-LM00032
شماره افزونه
GUMP-LM00032
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
20 March 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
BEL015
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906064
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
محصول
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906064 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906064 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2922
نام افزونه
Gemini
توضیحات
for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2922
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b1b8b028-e851-4c8a-8486-ea54db45a461
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد