جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

NA 60906
شماره افزونه
NA 60906
کد موسسه
USA151
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
6 September 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
Ancestral information (pedigree)
Collected from the wild in Pakistan
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cotoneaster
نام علمی
Cotoneaster bacillaris Wall. ex Lindl.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
COT 79
شناسه دیگر
T&B 880317
شناسه دیگر
COT 79
شناسه دیگر
NA 60906 USA126
شماره جمع‌آوری
T&B 880317
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
6 September 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
T&B 880317
موقعیت محل جمع‌آوری
NWFP, Chitral. 3 hours walk north of Brumboret. In Bakrake Gol.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۷۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۱٫۶۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۹۷۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۴‎−۷٫۳‎−۲٫۴۲٫۸۶٫۳۱۱٫۴۱۳۱۲٫۷۸٫۷۴٫۲‎−۰٫۷‎−۴٫۸
میانگین دما [°C]‎−۴٫۳‎−۳٫۵۱٫۵۷٫۲۱۱٫۳۱۷۱۸٫۹۱۸٫۵۱۴٫۶۹٫۷۳٫۹‎−۱٫۳
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۳۰٫۴۵٫۵۱۱٫۶۱۶٫۳۲۲٫۸۲۴٫۸۲۴٫۳۲۰٫۵۱۵٫۲۸٫۵۲٫۳
بارش ماهانه [mm]۶۰۸۵۱۲۲۱۳۰۸۰۲۳۳۵۳۰۲۳۲۹۲۵۴۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۱٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۳٫۱
بارش سالانه [mm]
۶۹۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۳۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b217057c-225f-4b26-85f8-f610afdd1631
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد