جزییات افزونه

ST05
شماره افزونه
ST05
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INRA
شماره افزونه اهداکننده
37IS
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sterilis var. sterilis
Crop
Oat
محصول
oats
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
37IS
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b2a19e0b-909b-4f63-a3f3-94c37e77c3b3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد