جزییات افزونه

BVAL-213047
شماره افزونه
BVAL-213047
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Tassilo
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
St. Peter/Wimberg
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۰۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۶۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۴‎−۶٫۲‎−۲٫۴۱٫۵۵٫۹۹٫۴۱۱٫۱۱۰٫۶۷٫۳۲٫۸‎−۰٫۹‎−۳٫۹
میانگین دما [°C]‎−۳‎−۲٫۱۲٫۷۷٫۲۱۱٫۹۱۵٫۲۱۷۱۶٫۴۱۲٫۹۷٫۶۲٫۳‎−۱
بیشینه دما [°C]۰٫۵۲٫۱۷٫۸۱۲٫۹۱۷٫۹۲۱٫۱۲۲٫۹۲۲٫۲۱۸٫۶۱۲٫۵۵٫۶۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۶۹۶۵۶۶۶۸۹۸۱۱۹۱۲۷۱۰۷۷۷۶۰۶۵۸۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۰٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۲٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۵۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b37aaed7-cb72-47de-93a2-3f3d92489d72
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد