جزییات افزونه

LAC 5
شماره افزونه
LAC 5
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1946
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
DEU209
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. convar. incocta var. capitata L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
DEU209
نام افزونه
Cazard
نام افزونه
Großer Gelber
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b3a17e79-981d-450e-9b9a-62de860e70ee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد