جزییات افزونه

HBLFAG-Lac-0014
شماره افزونه
HBLFAG-Lac-0014
کد موسسه
AUT047
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0609
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. var. crispa L.
نام محصول ارائه شده
loose-leaf lettuce
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0609 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0609 AUT001
نام افزونه
Lollo Rossa
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b3c67867-0a93-4b9d-958d-0f503d472650
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد