جزییات افزونه

BVAL-213032
شماره افزونه
BVAL-213032
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie d
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1972
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Handenberg
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۱۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۹۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۸‎−۴٫۹‎−۱٫۳۲٫۶۶٫۹۱۰٫۱۱۱٫۸۱۱٫۵۸٫۳۳٫۸‎−۰٫۱‎−۳٫۷
میانگین دما [°C]‎−۲٫۱‎−۰٫۶۳٫۹۸٫۱۱۲٫۷۱۵٫۸۱۷٫۶۱۷٫۱۱۳٫۸۸٫۷۳٫۳‎−۰٫۶
بیشینه دما [°C]۱٫۶۳٫۷۹۱۳٫۷۱۸٫۵۲۱٫۶۲۳٫۴۲۲٫۸۱۹٫۴۱۳٫۶۶٫۷۲٫۶
بارش ماهانه [mm]۷۴۶۲۷۴۷۹۱۰۹۱۳۹۱۴۴۱۲۹۸۸۷۰۷۲۸۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۰٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۲۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۱۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۱۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۱۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6b8a2a6-9381-4216-b56b-76db9a62d61d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد