جزییات افزونه

GR 542
شماره افزونه
GR 542
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
36/80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
36/80
موقعیت محل جمع‌آوری
E-Benneckenstein, Oberharz; Koordinaten Benneckenstein
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۶۶۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۷۲۸۳۳۳
مختصات مبهم
1500
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۴٫۵‎−۴٫۵‎−۲٫۳۱۵٫۳۸٫۵۱۰٫۶۱۰٫۴۷٫۶۳٫۸۰٫۲‎−۲٫۸
میانگین دما [°C]‎−۲٫۱‎−۱٫۷۱٫۴۵٫۴۱۰٫۱۱۳٫۳۱۵٫۱۱۴٫۸۱۱٫۹۷٫۳۲٫۵‎−۰٫۶
بیشینه دما [°C]۰٫۴۱٫۲۵٫۲۹٫۸۱۴٫۹۱۸٫۱۱۹٫۶۱۹٫۳۱۶٫۲۱۰٫۸۴٫۹۱٫۶
بارش ماهانه [mm]۷۴۶۴۷۰۶۸۷۸۹۵۸۷۸۲۶۳۶۹۷۴۸۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۲٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۹٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۴٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۴٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۴٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۵
بارش سالانه [mm]
۹۰۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۶۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6c947fc-e2bf-4a26-93b7-2d47bee49cde
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد